top of page

Begrippen en afkortingen

(Brieven)Besteller

Wat de meeste mensen een postbode noemen, heet officieel een brievenbesteller. Een brieven- of postbesteller is dus een postbezorger. Naast brievenbestellers, waren er bijv. ook telegrambestellers. 

CWP

De afkorting CWP staat voor Centrale Werkplaats. Dit was de plek waar o.a. telefoontoestellen werden gerepareerd. 

EKP

De afkorting EKP staat voor Expeditie Knooppunt. Dit waren locaties waar post voor een grotere regio werd verzameld, gesorteerd en doorgestuurd/getransporteerd.

Kepi

Een kepi is een hoofddeksel met een (van achter) schuinoplopende voorkant en een platte bovenkant. De kepi is van origine een Frans hoofddeksel dat tot ca. 1930 door personeel van de posterijen en telegrafie werd gedragen. 

KPN

De afkorting KPN staat voor de Koninklijke PTT Nederland. Dit was de opvolger van PTT Telecom en tevens na de privatisering van 1989 de overkoepelende organisatie voor zowel de posterijen als telecom.

(Bus)Lichting

Een buslichting was het moment waarop een brievenbus geleegd werd door een medewerker van de posterijen. Lichten is eigenlijk een oud woord voor legen. 

PTT

De afkorting PTT staat voor (het Staatsbedrijf der) Posterijen, Telegrafie (en), Telefonie. 

RAC

De afkorting RAC staat voor Rijks Automobiel Centrale. Dit was een organisatie die viel onder de PTT en voor verschillende overheidsinstanties de voertuigen beheerde en onderhield.

RPS

De afkorting RPS staat voor Rijkspostspaarbank, de voorloper van de postgiro, postbank en ING. 

Technische Dienst

Met de Technische Dienst van de PTT wordt meestal verwezen naar de technische afdeling van de Telecom-tak van PTT. De TD legde bijv. telefoonkabels, repareerde telegraaflijnen, installeerde telefoontoestellen en beheerde telefooncentrales. De Posterijen hadden ook een technische dienst, bijv. voor het plaatsen van brievenbussen, maar deze dienst was minder bekend. 

Telecom

De samenvoeging Telecom staat voor Tele-Communicatie. Het is een verzamelbegrip voor alle vormen van communicatie waarbij geen fysiek bericht wordt overgebracht. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van bijv. brieven, maar juist van elektrische signalen of radiogolven om een bericht te verzenden. 

Telegrafie

Telegrafie is een vorm van telecommunicatie, waarbij berichten (van origine) in morsecode en doormiddel van elektrische schokjes door kabels werden overgebracht. 

TNT (Post)

De afkorting TNT staat voor Thomas Nationwide Transport. TNT Post was de opvolger van TPG Post en de voorloper van PostNL. 

Tuniek

Een uniformjas met een staande kraag wordt ook wel een tuniek genoemd. Deze naam is na de Tweede Wereldoorlog zo goed als verdwenen. 

TPG (Post)

De afkorting TPG staat voor TNT Post Group. Dit was de opvolger van PTT Post en voorloper van TNT Post. 

Uniform

Een uniform is een standaard kledingset die voor een groep mensen met dezelfde werkgever, functie of hobby hetzelfde is. Oudere (civiele) uniformen bestonden meestal uit een colbert, pantalon, overhemd, stropdas en een pet. Een losse jas of tuniek wordt ook vaak als uniform betiteld, maar dit klopt dus niet. Uniformen zijn meestal vrij statisch. Een kledingset met bijv. t-shirts, polo's, windjacks en/of korte broeken worden meestal geen uniform, maar bedrijfskleding genoemd. 

bottom of page