top of page
Baret 1_edited.jpg

Verzamelbeleid

Collectie Nederlandse PTT Historie richt zich op het behouden van de geschiedenis van de Nederlandse PTT. Een belangrijk element hiervan is het verkrijgen van historische objecten en documenten die aan deze geschiedenis hebben bijgedragen. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe en welke objecten verkregen worden voor de collectie.

Collectie Nederlandse PTT Historie

De collectie is ooit begonnen met alleen uniformen. Inmiddels is en wordt deze uitgebreid met brievenbussen, uithangborden, boeken, documenten, gereedschappen, meubels, voertuigen, enz. Dagelijks wordt er naar dit soort spullen gezocht op het internet en er komen regelmatig schenkingen binnen vanuit zowel particulieren als musea/behoudsorganisaties

 

Wat wel en wat niet?
Alle objecten en documenten waarmee een historische gebeurtenis, periode of ontwikkeling van de PTT valt te vertellen kunnen worden opgenomen in de collectie. Dit wil echter niet zeggen dat alles wat maar met de PTT te maken heeft in de collectie komt. Sommige objecten zijn bijv. wel gerelateerd aan de PTT, maar hebben weinig tot geen historische context. Ze worden daarom alleen opgenomen wanneer ze als schenking worden aangeboden. 

Voorbeeld: PTT heeft in de jaren 80/90 diverse sleutelhangers uitgegeven om bijv. nieuwe postzegels te promoten. Dit vertelt wel iets over de ontwikkeling van de postzegel, maar niet over een ontwikkeling van de PTT. Het is daarom niet interessant om er actief naar op zoek te gaan.

Telefoontoestellen, postzegels en buitenlandse post/telecom zaken

Bovenstaande objecten worden over het algemeen niet actief verzameld. Dat wil zeggen: ze worden zelden tot nooit gezocht of gekocht. Deze keuze is gemaakt, omdat er nog veel andere verzamelaars en/of musea zijn die dit soort objecten verzamelen. Zij zijn vaak dermate gespecialiseerd in deze items, dat ze beter op hun plaats zijn in hun collecties dan in die van mij. Er wordt dan ook veel samengewerkt met andere verzamelaars en musea om objecten, documenten en kennis uit te wisselen. Zo help je samen de geschiedenis zo optimaal mogelijk te bewaren. 

Voorbeeld: Op internet wordt een collectie historische telefoontoestellen te koop aangeboden. Aangezien er nog (tenminste) 3 telecom musea en talloze particuliere verzamelaars in Nederland zijn, bied ik niet op deze verzameling, maar stuur ik de link door naar de musea en verzamelaars. Zij hebben meer kennis van de toestellen en hechten er waarschijnlijk meer waarde aan. Een week later biedt iemand via de collectie website 3 telefoons aan. Deze worden, mits het een schenking (met een interessant verhaal) betreft, wel opgenomen in de collectie. 

Items van andere bedrijven dan PTT

In de collectie worden ook objecten opgenomen die indirect aan de PTT verbonden zijn. Een voorbeeld hiervan zijn bijv. diverse items van Van Gend en Loos, V&D, de Nederlandse Spoorwegen en KLM. Deze bedrijven zijn nooit onderdeel van PTT geweest, maar hebben er wel nauw mee samengewerkt. Vandaar dat aan de hand van deze items ook een stukje PTT historie valt te vertellen. Vanuit eigen interesse worden objecten van Van Gend en Loos iets uitgebreider verzameld. 

Voorbeeld: De PTT heeft lange tijd gebruik gemaakt van posttreinen. Deze werden bestuurd door machinisten van de NS. Zodoende zijn er verschillende NS machinisten uniformen in de collectie opgenomen. 

Heeft u nog PTT objecten of documenten?

Heeft u nog historische PTT objecten of documenten thuis waar u een goede bestemming voor zoekt? Neem dan hier contact op.

bottom of page